» ಪ್ರಕವಿ

ಪ್ರಕವಿಅತ್ತ ಸುಕವಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಇತ್ತ ಕುಕವಿಯೂ ಅಲ್ಲ!

ಕವನ ಬರೆದಾಗ ಪ್ರಕವಿ, ಲೇಖನ ಬರೆದಾಗ ಪ್ರಲೇಖ! ಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಪ್ರಚಿತ್ರ! ಹಾಗೂ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಗಿಸುವಾಗ ಪ್ರಹಾಸ!

Follow ಪ್ರಕವಿ:
On Facebook On Twitter

ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು, pralekha ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ
    For all my works on the web, visit

ಪ್ರಕವಿ(Prakavi)
© Pradeep Hegde. All rights reserved.

All poems and content on this blog are Copyrighted to the author of this blog, except for the creative commons images which are duly noted in their respective credits.
© Pradeep Hegde. All rights reserved.

Any unauthorized copying/reproduction and unlawful use of any content by any means possible, including but not limited to any kind of electronic or non electronic forms etc., are strictly prohibited.

 1. ಕವನಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿದೆ…
  ವಾಸ್ತವತೆಗೆ ತೀರಾ ಹತ್ತಿರ ಇವೆ.
  ನಿಮ್ಮ ಕವನಗಳ ಯಾತ್ರೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ….
  -ಅವಿನಾಶ್

  Like

 2. ಬರಹಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಾಯಿತು.

  ಬರೆಯುತ್ತಿರಿ.

  Like

 3. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅವಿ, ರಂಜಿತ್. ವಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯಿಡುತ್ತಿರಿ.. 🙂

  Like

 4. ಎಲ್ಲವೂ ಚೆ೦ದ…. ಕ೦ಡು ,ಓದಿ ನಾನಾದೆ ನಿರುತ್ತರ!!
  ನಮಸ್ಕಾರಗಳೊ೦ದಿಗೆ,
  ನಿಮ್ಮವ ನಾವಡ.

  Like

 5. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾವಡರೇ ! ಕವನ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾದದ್ದು ಸಂತೋಷ 🙂

  Like

 1. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ವ್ಯವಹಾರ ಲೋಕವಯ್ಯಾ… « ಪ್ರकविಯ ವಲಯ :: prakavi’s zone

 2. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ಕಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಹಾತ್ಮೆ « ಪ್ರकविಯ ವಲಯ :: prakavi’s zone

 3. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ಮನುಜಾಯಣ ಭಾಗ-೨ « ಪ್ರकविಯ ವಲಯ :: prakavi's zone

 4. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ಕಾಲದ ನದಿಯ ಹರಿವು « ಪ್ರकविಯ ವಲಯ :: prakavi's zone

 5. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ಕಾಣದ ಕವಿತೆ « ಪ್ರकविಯ ವಲಯ

 6. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ಮಾಟದಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ… « ಪ್ರकविಯ ವಲಯ

 7. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ದ್ವಿಪದಿಗಳು :: ಬದಲಾವಣೆ ಜಗದ ನಿಯಮ « ಪ್ರकविಯ ವಲಯ

 8. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ನಿನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ… « ಪ್ರकविಯ ವಲಯ

 9. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ಆ ದಿನಗಳು… « ಪ್ರकविಯ ವಲಯ

 10. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ತೈಲಶಕಟ ಪ್ರಸಂಗ « ಪ್ರकविಯ ವಲಯ

 11. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ಮೋಹ ಮಾಯೆ « ಪ್ರकविಯ ವಲಯ

 12. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ಮುಂಜಾನೆ ನೋಟ… « ಪ್ರकविಯ ವಲಯ

 13. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ನಿನ್ನೊಲುಮೆಯ ತಂಗಾಳಿ… « ಪ್ರकविಯ ವಲಯ

 14. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ಪ್ರೀತಿಯು ಕಣ್ತೆರೆಯಿತು… « ಪ್ರकविಯ ವಲಯ

 15. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ದುರಂತ « ಪ್ರकविಯ ವಲಯ

 16. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ಪ್ರೇಮ ಮಂತ್ರ « ಪ್ರकविಯ ವಲಯ

 17. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ಸಾಧ್ಯವೇ ಇದು?! « ಪ್ರकविಯ ವಲಯ

 18. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ಪ್ರೇಮ ಗುಂಡಿ! « ಪ್ರकविಯ ವಲಯ

 19. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕವಿ ಪುರಾಣ « ಪ್ರकविಯ ವಲಯ

 20. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ಮತ್ತೆ ಹಾಡಿತು ಹೃದಯ… « ಪ್ರकविಯ ವಲಯ

 21. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ಬೂದಿ ಬಯಲ ಕಲ್ಲು « ಪ್ರकविಯ ವಲಯ

 22. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ಮನುಜಾಯಣ « ಪ್ರकविಯ ವಲಯ

 23. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ಜಾಗರಣೆ « ಪ್ರकविಯ ವಲಯ

 24. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ಕಾಲದ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ… « ಪ್ರकविಯ ವಲಯ

 25. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ಕಂಗ್ಲೀಷ್ ನಾಡು.. ! « ಪ್ರकविಯ ವಲಯ

 26. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ದ್ವಿಪದಿಗಳು :: ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲ್! « ಪ್ರकविಯ ವಲಯ

 27. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ನೆನಪುಗಳು.. (೨೦೦೮) « ಪ್ರकविಯ ವಲಯ

 28. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ಹೌದಲ್ಲವೇ?!! « ಪ್ರकविಯ ವಲಯ

 29. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ನಾಳೆ v1.1 (ಗಂಡನ ನಾಳೆ) (೨೦೦೩) « ಪ್ರकविಯ ವಲಯ

 30. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ನಾಳೆ v1.0 (ಹುಡುಗನ ನಾಳೆ) (೨೦೦೩) « ಪ್ರकविಯ ವಲಯ

 31. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ಮುಂಜಾನೆ ನೋಟ.. « ಪ್ರकविಯ ವಲಯ

 32. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ನೆನಪುಗಳು.. (೨೦೦೩) « ಪ್ರकविಯ ವಲಯ

 33. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): कभी उल्लू, कभी चमगादढ! « ಪ್ರकविಯ ವಲಯ

 34. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ದ್ವಿಪದಿಗಳು :: ಬದಲಾವಣೆ ಜಗದ ನಿಯಮ « ಪ್ರकविಯ ವಲಯ

 35. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ದ್ವಿಪದಿಗಳು :: ಕೈ ಕೆಂಪಾದರೆ ಬಾಯಿ ನೆತ್ತರು « ಪ್ರकविಯ ವಲಯ

 36. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕವಿ ಪುರಾಣ « ಪ್ರकविಯ ವಲಯ

 37. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ದ್ವಿಪದಿಗಳು :: ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲ್! « ಪ್ರकविಯ ವಲಯ

 38. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ನಾಳೆ v1.0 (ಹುಡುಗನ ನಾಳೆ) (೨೦೦೩) « ಪ್ರकविಯ ವಲಯ

 39. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ನಾಳೆ (ಹುಡುಗನ ನಾಳೆ) « ಪ್ರकविಯ ವಲಯ

 40. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ನಾಳೆ (ಹುಡುಗನ ನಾಳೆ) | ಪ್ರಕವಿಯ ವಲಯ

 41. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ದ್ವಿಪದಿಗಳು :: ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲ್! | ಪ್ರಕವಿಯ ವಲಯ

 42. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ದ್ವಿಪದಿಗಳು :: ಕೈ ಕೆಂಪಾದರೆ ಬಾಯಿ ನೆತ್ತರು | ಪ್ರಕವಿಯ ವಲಯ

 43. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕವಿ ಪುರಾಣ | ಪ್ರಕವಿಯ ವಲಯ

 44. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ದ್ವಿಪದಿಗಳು :: ಬದಲಾವಣೆ ಜಗದ ನಿಯಮ | ಪ್ರಕವಿಯ ವಲಯ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: