» ಪ್ರಕವಿ

ಕವನ ಬರೆದಾಗ ಪ್ರಕವಿ, ಲೇಖನ ಬರೆದಾಗ ಪ್ರಲೇಖ! ಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಪ್ರಚಿತ್ರ! ಹಾಗೂ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಗಿಸುವಾಗ ಪ್ರಹಾಸ!

ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು, pralekha ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ
For all my works on the web, visit
Pralekha - My Blog

ಪ್ರಕವಿ(Prakavi)
© Pradeep Hegde. All rights reserved.

All poems and content on this blog are Copyrighted to the author of this blog, except for the creative commons images which are duly noted in their respective credits. The other images which aren’t credited to any source on this particular blog are from free stock image sources like Unsplash, Pexels or Pixabay.

© Pradeep Hegde. All rights reserved.

Any unauthorised copying/reproduction/republication and unlawful use of any content by any means possible, including but not limited to any kind of print, electronic or non electronic forms etc., are strictly prohibited.

54 thoughts on “» ಪ್ರಕವಿ

  1. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ಕಾಣದ ಕವಿತೆ « ಪ್ರकविಯ ವಲಯ
  2. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ಆ ದಿನಗಳು… « ಪ್ರकविಯ ವಲಯ
  3. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ಮೋಹ ಮಾಯೆ « ಪ್ರकविಯ ವಲಯ
  4. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ದುರಂತ « ಪ್ರकविಯ ವಲಯ
  5. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ಮನುಜಾಯಣ « ಪ್ರकविಯ ವಲಯ
  6. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ಜಾಗರಣೆ « ಪ್ರकविಯ ವಲಯ
  7. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ಹೌದಲ್ಲವೇ?!! « ಪ್ರकविಯ ವಲಯ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.