ಕಾಲದ ನದಿಯ ಪಯಣ

ಕಾಲದ ನದಿಯ ಪಯಣ

ಕಾಲದ ನದಿಯ ಪಯಣ

ನಿಲ್ಲದೆ ಹರಿಯುತಿದೆ ಕಾಲದ ನದಿ
ಭೋರ್ಗರೆದು ನಿಗೂಢ ಬೆಟ್ಟದಿ
ಅಗೋ ಅಗೋಚರ ಸಾಗರದೆಡೆಗೆ

ಸೆಣೆಸದಿರು ಅದರ ಹರಿವೊಂದಿಗೆ
ಸಾಗದಿರು ಅದರ ಮೂಲದೆಡೆಗೆ
ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಸಾಗ ಹೊರಟವರು

ಹೋಗದಿರು ಅದರ ದಡದೆಡೆಗೆ
ಸಿಗದಲ್ಲೆಂದೂ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ
ಇಹುದಲ್ಲಿ ನಿಚ್ಚಳ ವಿನಾಶ

ಕಾಲದ ನದಿಯ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿದವರಿಲ್ಲ
ಕಳೆದು ಹೊದರದರ ಗರ್ಭದೊಳಗೆ
ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿ ಸಾಗಹೊರಟವರು

ಸಾಗು ಅದರ ರಭಸದೊಡನೆ
ಸಾಗಿಸಿ ಬಾಳ ದೋಣಿಯನು
ತಪ್ಪಿಸುತ ದುರ್ದರ ಬಂಡೆಗಳನು

ನಡೆಸು ಬದುಕ ಪಯಣವ
ಮುನ್ನುಗ್ಗು ಅಗೋಚರ ಸಾಗರದೆಡೆಗೆ
ಬಾಳ ದೋಣಿಯಲಿ, ಮೋಕ್ಷದೆಡೆಗೆ …

ಪ್ರಕವಿ(Prakavi)
©2015 Pradeep Hegde. All rights reserved.

Image Credit: University of Victoria Libraries from Victoria, Canada via Wikimedia Commons

Advertisements

About ಪ್ರಕವಿ

ಕವನ ಬರೆದಾಗ ಪ್ರಕವಿ, ಲೇಖನ ಬರೆದಾಗ ಪ್ರಲೇಖ! ಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಪ್ರಚಿತ್ರ! ಹಾಗೂ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಗಿಸುವಾಗ ಪ್ರಹಾಸ! Hi. I am Pradeep. Do not ask me who am I. For, I am just a mere human who likes to create, to capture the beauty and essence of nature, to savour and share the merits of humour, to write on what seems worthwhile, or to exercise my poetic license.

Posted on ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29, 2015, in ಕನ್ನಡ, ಕವನ, ಕವಿತೆ, ಕಾಲ, ಕ್ರಾಂತಿ, ಪದ್ಯ, ಪಯಣ, ಬದುಕ ಪಯಣ, Kannada Poems, kavana and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: