ಕಾಲದ ನದಿಯ ಪಯಣ

ಕಾಲದ ನದಿಯ ಪಯಣ
ಕಾಲದ ನದಿಯ ಪಯಣ

ನಿಲ್ಲದೆ ಹರಿಯುತಿದೆ ಕಾಲದ ನದಿ
ಭೋರ್ಗರೆದು ನಿಗೂಢ ಬೆಟ್ಟದಿ
ಅಗೋ ಅಗೋಚರ ಸಾಗರದೆಡೆಗೆ

ಸೆಣೆಸದಿರು ಅದರ ಹರಿವೊಂದಿಗೆ
ಸಾಗದಿರು ಅದರ ಮೂಲದೆಡೆಗೆ
ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಸಾಗ ಹೊರಟವರು

ಹೋಗದಿರು ಅದರ ದಡದೆಡೆಗೆ
ಸಿಗದಲ್ಲೆಂದೂ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ
ಇಹುದಲ್ಲಿ ನಿಚ್ಚಳ ವಿನಾಶ

ಕಾಲದ ನದಿಯ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿದವರಿಲ್ಲ
ಕಳೆದು ಹೊದರದರ ಗರ್ಭದೊಳಗೆ
ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿ ಸಾಗಹೊರಟವರು

ಸಾಗು ಅದರ ರಭಸದೊಡನೆ
ಸಾಗಿಸಿ ಬಾಳ ದೋಣಿಯನು
ತಪ್ಪಿಸುತ ದುರ್ದರ ಬಂಡೆಗಳನು

ನಡೆಸು ಬದುಕ ಪಯಣವ
ಮುನ್ನುಗ್ಗು ಅಗೋಚರ ಸಾಗರದೆಡೆಗೆ
ಬಾಳ ದೋಣಿಯಲಿ, ಮೋಕ್ಷದೆಡೆಗೆ …

ಪ್ರಕವಿ(Prakavi)
©2015 Pradeep Hegde. All rights reserved.

Image Credit: University of Victoria Libraries from Victoria, Canada via Wikimedia Commons

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.