ಕಾಣದ ಕವಿತೆ

ಕಾಣದ ಕವಿತೆಯ ಹಾಡಲಿ ಹೇಗೆ
ನೋಡದೆ ನಿನ್ನನು ಬಾಳಲಿ ಹೇಗೆ
ಹೇಳೆಯಾ.. ನೀ ಹೇಳೆಯಾ..
ಪ್ರೀತಿಯ ಸುಡುವುದೇ ವಿರಹದ ಬೇಗೆ?

ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಕೊರೆವ ಕಡಲ ಅಲೆಗಳ,
ಮನ ವನದಿ ಅಲೆದಾಡುವ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚ ಕಿಡಿಗಳ,
ಹೇಳೆಯಾ.. ನೀ ಹೇಳೆಯಾ..
ಭಾವ ಸಾಗರವ ತಡೆದಿಡಲಿ ಹೇಗೆ?

ಕಣ್ಣೆಂಬ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನೀನಿಂತು ನಿಂತೆ
ಎದೆಯೆಂಬ ರಥದಲ್ಲಿ ನೀನಿಂತು ಕುಂತೆ
ಕೇಳೆಯಾ.. ನೀ ಕೇಳೆಯಾ..
ಮನವೆಂಬ ಊರೆಲ್ಲ ನೆನಪೆಂಬ ಸಂತೆ…

ಪ್ರಕವಿ(Prakavi)
©2010 Pradeep Hegde. All rights reserved.

Advertisements

7 thoughts on “ಕಾಣದ ಕವಿತೆ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.