ಕಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಹಾತ್ಮೆ

ಕಂಗ್ಲೀಷೆಂದರೆ,
ಹಂಪಿಯ ಅವಶೇಷಗಳ ನಡು ನಡುವೆ
ನಿಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಮಳಿಗೆಗಳು..
ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲ ರುಂಡ ತುಂಡಾದ
ಧ್ವಂಸ ವಿಗ್ರಹಗಳು..
ದೇಹಕೆ ಜೀವ ನೀಡುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ
ನೈವೇದ್ಯದೊಳ ಕಲ್ಲ ಚೂರುಗಳು..

ಕಂಗ್ಲೀಷೆಂದರೆ,
ಚಹದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುವ ನೋಣ,
ಅಮೃತ ಜಲದೋಳು ರೋಗದ ಕಣ,
ದುರ್ಬಳಕೆಯಿಂದ ಹರಿದ ಹಣ,
ನಡೆದಾಡುವ ಜೀವಂತ ಹೆಣ,
ಬೆಲ್ಲ ಕಹಿಯಾದ ಕ್ಷಣ..
ಕಂಗ್ಲೀಷಿಗರಿಗೆಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಋಣ?

ಕಿರುಚಿ ಕೂಗುವುದು ಕತ್ತೆಯು
ತಾನು ಕೋಗಿಲೆಯೆಂದು..
ಬೊಗಳಿ ಬೀಗುವರು ಕಂಗ್ಲೀಷರು
ತಾವು ಕನ್ನಡಿಗರೆಂದು…

ಪ್ರಕವಿ(Prakavi)
©2010 Pradeep Hegde. All rights reserved.

Image Attributes: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Donkey-06.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Asian_koel.jpg

8 thoughts on “ಕಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಹಾತ್ಮೆ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.