ಮೋಹ ಮಾಯೆ

ಮೋಹವೊಂದು ಮಾಯೆ
ದ್ರೋಹವದರ ಛಾಯೆ..
ಮಾಯೆ ಮೋಡಿ ಮಾಡಲು
ಛಾಯೆ ಎಂದೂ ಕಾಣದು..

ಕಣ್ಣಲೇ ಎದೆಯ ದೋಚುವ
ಮಾಯಾವಿಯೇ ಹೇಳು,
ದೋಚಿ ನನ್ನೆದೆಯ
ಪಡೆದೆಯೇನನು?

ದೋಚಿದ ಎದೆಯ ಆಡಿಸಿ
ಕಾಡಿಸಿ ಬಳಸಿ ನೋಯಿಸಿ
ಎಸೆವುದೇ ಮೋಜಿನ
ವಿಷಯವೇನು?

ಕನಸಿನ ತೋಟದ ಹೂಗಳನೆಲ್ಲ
ಕಿತ್ತು ಮುಳ್ಳನು ಬಿಟ್ಟು
ಹೋಗುವುದೇ ನಿನ್ನ
ಕಾಯಕವೇನು?

ಮಾಯೆ ಮುರಿದು, ಕಾರ್ಮೋಡ ಸರಿದು
ಬೆಳಕು ಹರಿಯಲು ಹರಡಿಹವು
ಒಡಲ ತುಂಬಾ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ
ಎದೆಯ ಸಾವಿರ ಚೂರುಗಳು…

ಪ್ರಕವಿ(Prakavi)
©2009 Pradeep Hegde. All rights reserved.

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: Blood_1.svg By inky2010 (openclipart.org) [CC0], via Wikimedia Commons

9 thoughts on “ಮೋಹ ಮಾಯೆ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.