ನಿನ್ನೊಲುಮೆಯ ತಂಗಾಳಿ…

ನಿನ್ನೊಲುಮೆಯ ತಂಗಾಳಿ ಬೀಸಿದೆ
ನಿನ್ನೊಲುಮೆಯ ತಂಗಾಳಿ ಬೀಸಿದೆ

ನಿನ್ನೊಲುಮೆಯ ತಂಗಾಳಿ ಬೀಸಿದೆ
ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿನ್ನ ನೆನಪ ತಂದಿದೆ
ನೀನೆಲ್ಲಿರುವೆ, ಈಗ ಹೇಗಿರುವೆ..
ನೀ ನನ್ನ ಮರೆತರೂ
ಈ ಮನವು ಕೇಳಿದೆ..

ನೀನಿದ್ದ ವರುಷಗಳು
ಕ್ಷಣದಂತೆ ಜಾರಿದವು
ನೀನಿರದ ಕ್ಷಣಗಳು
ಯುಗದಂತೆ ಕಾಡುವವು

ಕಡಲಿನ ಅಲೆ ಅಲೆಯು
ಅರಸಿವೆ ನಿನ್ನ ನೋಟವ
ಬರುತಲೇ ತೀರಕೆ
ಬಯಸಿವೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಷವ..

ನಿನ್ನೊಲುಮೆಯ ಅಲೆಯೊಂದು ಮೂಡಿದೆ
ನನ್ನೊಡಲಿನ ಕಡಲನ್ನು ಕೆದಕಿದೆ
ನೀನೆಲ್ಲಿರುವೆ, ಈಗ ಎಂತಿರುವೆ
ನೀ ದೂರವಾದೆಯೇಕೆ
ಕಾರಣ ತಿಳಿಸದೆ…

ಪ್ರಕವಿ(Prakavi)
©2009 Pradeep Hegde. All rights reserved.

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: Woman_on_a_black_coat_pointing_to_a_wind_turbine.jpg By Beercha (Flickr: Dobeles dzirnavnieks) [CC-BY-2.0], via Wikimedia Commons

5 thoughts on “ನಿನ್ನೊಲುಮೆಯ ತಂಗಾಳಿ…

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.