ನಾಳೆ (ಗಂಡನ ನಾಳೆ)

ನಾಳೆಯೆಂಬುದು ಕರ್ಣಾನಂದಕರ ನನಗೆ
ಆದರೆ, ಕರ್ಣಕಠೋರ ಮಡದಿಗೆ!

ತರಕಾರಿ ಕೊಚ್ಚುವೆ ನಾಳೆ ಎಂದಾಗ
ಊಟ ಬಡಿಸುವೆ ನಾಳೆ ಎನುವಳು

ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವೆ ನಾಳೆ ಎಂದಾಗ
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವೆ ನಾಳೆ ಎನುವಳು

ಇಸ್ತ್ರಿ ಹಾಕುವೆ ನಾಳೆ ಎಂದಾಗ
ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವೆ ನಾಳೆ ಎನುವಳು

ಸೀರೆ ತರುವೆ ನಾಳೆ ಎಂದಾಗ
ಮುತ್ತು ಕೊಡುವೆ ನಾಳೆ ಎನುವಳು

ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಾಳೆ ಎಂದಾಗ
ತವರಿಗೆ ಹೋಗುವೆ ನಾಳೆ ಎನುವಳು

ವಿಚ್ಛೇದಿಸುವೆ ನಾಳೆ ಎಂದಾಗ
ನಾಳೆ ಯಾಕೆ? ಇಂದೇ ಕೊಡು ಎನುವಳು!!

ಪ್ರಕವಿ(Prakavi)
(ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಕಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಿತ್ರರಿಗಾಗಿ, ವಿಚ್ಛೇದನೆ ಎಂದರೆ divorce ಕೊಡುವುದು!)
(ವಿ.ಸೂ: ಈ ಮೇಲಿನ ಹಾಗೂ ಕೆಳಗಿನ “ನಾಳೆ” ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನನ್ನದಲ್ಲ! ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದವುಗಳು!!)

(ಈ ಪದ್ಯ ಬರೆದದ್ದು ೨೦೦೩ರಲ್ಲಿ)
©2003 Pradeep Hegde. All rights reserved.

2 thoughts on “ನಾಳೆ (ಗಂಡನ ನಾಳೆ)

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s